Ferievedlimfjorden

Generalforsamling 2021

Åben invitation til Destination Limfjordens generalforsamling 2021.

Tid: 19. maj 2021. Kl. 17-21.

Sted: Kulturcenter Skive (Tidligere Kulturcenter Limfjord)
Skyttevej 17. 7800 Skive.

Tilmelding til generalforsamling i Destination Limfjorden

Ved deltagelse skal der kunne fremvises gyldigt coronapas.

 

Hvornår: Onsdag den 19.05.21 kl. 17.00-20.00

Hvor: Kulturcenter Skive (Tidligere Kulturcenter Limfjord) – Skyttevej 17, 7800 Skive 

 1. Velkomst ved formand Peder Christian Kirkegaard
   
 2. Præsentation af bestyrelsen
   
 3. Valg af dirigent
   
 4. Bestyrelsens beretning om destinationen i det forgangene år (2020)
   
 5. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
   
 6. Indkomne forslag:
  Bestyrelsen foreslår en vedtægtsændring.

  I henhold til §12 står der at bestyrelsen skal udpege en uafhængig sagkyndig, der skal revidere regnskabet. Dette er meningsforstyrrende i forhold til §6.

  Følgende ændring foreslås: § 12 - 3. afsnit ændres til "Destinationens regnskab revideres af en af generalforsamlingen hvert år valgte revisor".
   
 7. Fremlæggelse af årets budget
   
 8. Orientering om årets aktiviteter 2021
   
 9. Fastsættelse af kontingent
   
 10. Valg til bestyrelsen

  På valg er: Ordinært bestyrelsesmedlem

  Jørgen Christiansen (modtager genvalg)

  Suppleanter:

  Danni Boysen (modtager genvalg)

  Peter Kjeldberg er stoppet i Lydens By, der skal derfor findes en ny suppleant for en 1-årig periode

11. Valg af revisor

12. Eventuelt