Glyngøre by night

Destination Limfjordens partnerskab

Samarbejdet mellem turismeerhvervet og Destination Limfjorden formaliseres gennem et partnerskab. Partnerskabsmodellen gør det nemt og overskueligt at se, hvad man får ud af et medlemskab.