Førstehjælps kasse

SOS Limfjorden

Foto: Destination Limfjorden

Du og din turismevirksomhed inviteres til at deltage i udviklingsprojektet SOS LIMFJORDEN, hvor fokus vil være på at styrke og videreudvikle din forretning.
 

SOS LIMFJORDEN 

Start, Overlevelse og Samarbejde i turismeerhvervet 

COVID-19 har sat mange danske turismevirksomheder i en svær situation: I foråret kom der ingen gæster, i sommeren kom der så mange, at kapaciteten mange steder har været stærkt udfordret, og den kommende tid tyder desværre fortsat på en svær tid med mange restriktioner. Derfor er COVID-krisen en god anledning til refleksion og produktudvikling i egen virksomhed og i netværk på tværs af virksomhederne i Destination Limfjorden.

Gennem workshops, netværksmøder og individuel sparring, understøtter vi din udviklingsproces og forretningsudvikling med udgangspunkt i gæsternes behov.

Som deltager får du: 

  • Mulighed for at udvikle din virksomhed, inkl. en vækstplan. 
  • Udviklet et eller flere oplevelsesprodukter, som du kan tilbyde gæsterne og tjene penge på.
  • Opbygget et netværk til de øvrige turistaktører i området.
  • Mulighed for at lære en række metoder til produkt- og forretningsudvikling. 
  • Sparring og vejledning på præcis det, der er dine udfordringer.

Virksomhederne, der deltager i projektet, skal være udviklings- og vækstparate.


Hvornår gennemføres projektet?

SOS LIMFJORDEN løber af stablen fra efteråret 2020 til foråret 2022. 

Hvad koster det at være med?

Det koster ikke penge for overnatnings-, turisme- og oplevelsesvirksomheder i Mors, Skive og Struer Kommuner at deltage. Til gengæld er det et krav, at deltagerne medfinansierer med deres tid.

SOS Limfjord har opnået en foreløbigt tilsagn om støtte fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses decentrale erhvervsfremmemidler. Den øvrige finansiering skal projektets partnere, herunder projektdeltagerne dække ved timeforbrug.  
Det betyder, at projektdeltagere skal registrere deres timer i projektet og aflevere timeskemaerne sammen med løndokumentation til projektejeren Destination Limfjorden.


Projektdeltagere skal aflevere følgende dokumentation:

  • Partnererklæring(Afleveres til projektejer ved opstart)
  • De minimis erklæring (Afleveres til projektejer ved opstart). Værdien af statsstøtte er beregnet til 30.625 kr. 
  • Timeregistreringsskema(Afleveres til projektejer hver 2. måned). Projektdeltagere skal bruge timer i projektet svarende til minimum 11.000 kr.(beregnes ved at gange antal timer brugt i projektet med timelønnen)
  • Kopi af lønseddel (Afleveres til projektejer hver 2. måned)
  • Projektdeltagere modtager en underretning om indsamling af personoplysninger, som viser, hvordan projektejer behandler oplysninger.

Tilmelding

Du kan tilmelde din virksomhed ved at udfylde en partnererklæring og De minimis erklæring og sende dem til projektkonsulent Bo Immersen på bbim@destinationlimfjorden.dk.
Hvis du har spørgsmål kan du fange Bo på telefon 5194 8802. 


Aktuelle aktiviteter

22. okt. 2020. Kick-off. Sted: Foregår online.
3. nov. Workshop: 100 dages plan. Sted: Kulturcenter Limfjorden
15. dec. Workshop: Forretningsudvikling. Sted: Sallingsund Færgekro
12. jan. 2021. Workshop: Produktudvikling. Sted: Ikke endelig.
19. jan. Workshop: Produktudvikling. Sted: Destination Limfjorden i Nykøbing.
26. jan. Workshop: Produktudvikling. Sted: Pinenhus.
9. feb. Workshop: Afslutning. Sted: Ikke endelig.

Klik på billedet for større version.

Workshops i SOS Limfjorden

 

Projektet er støttet af