site logo
Førstehjælpskasse

SOS Limfjorden

SOS LIMFJORDEN 

Start, Overlevelse og Samarbejde i turismeerhvervet. 

COVID-19 har sat mange danske turismevirksomheder i en svær situation: I foråret 2020 kom der ingen gæster, i sommeren kom der så mange, at kapaciteten mange steder har været stærkt udfordret, og den kommende tid tyder desværre fortsat på en svær tid med mange restriktioner. Derfor er COVID-krisen en god anledning til refleksion og produktudvikling i egen virksomhed og i netværk på tværs af virksomhederne i Destination Limfjorden.

Gennem workshops, netværksmøder og individuel sparring, understøtter vi din udviklingsproces og forretningsudvikling med udgangspunkt i gæsternes behov.

Projektet er målrettet udviklings- og vækstparate turismeaktører.

Klik på billederne for at få info om aktuelle tilbud og forløb i SOS Limfjorden.

Kursusaktivitet

Masterclass i produktudvik-ling

Opstart 19. januar

Lyby Strand

Green Limfjorden

#1 Online opstart 7. januar

Bo's slides
Mikal Holt's slides 1
Mikal Holt's slides 2 

#2 møde 21. januar

 

#3 møde 4. februar

 

#4 møde 4. marts

Freelancer

Forretnings-udvikling - Aflyst pga. corona

Udskudt på ubestemt tid

Se aktuelle arrangementer

 

Det koster ikke penge at deltage

Det koster ikke penge for overnatnings-, turisme- og oplevelsesvirksomheder i Mors, Skive og Struer Kommuner at deltage. Til gengæld er det et krav, at deltagerne medfinansierer med deres tid.

SOS Limfjord har opnået en foreløbigt tilsagn om støtte fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses decentrale erhvervsfremmemidler. Den øvrige finansiering skal projektets partnere, herunder projektdeltagerne dække ved timeforbrug.  
Det betyder, at projektdeltagere skal registrere deres timer i projektet og aflevere timeskemaerne sammen med løndokumentation til projektejeren Destination Limfjorden.

Projektdeltagere skal aflevere følgende dokumentation:

  • Partnererklæring (Afleveres til projektejer ved opstart)
  • De minimis erklæring (Afleveres til projektejer ved opstart). Værdien af statsstøtte er beregnet til 30.625 kr. 
  • Timeregistreringsskema (Afleveres til Destination Limfjorden hver 2. måned). Projektdeltagere skal bruge timer i projektet svarende til minimum 11.000 kr.(beregnes ved at gange antal timer brugt i projektet med timelønnen)
  • Kopi af lønseddel (Afleveres til projektejer hver 2. måned)
  • Vi skal give dig som projektdeltager en underretning om indsamling af personoplysninger, som viser, hvordan vi behandler modtagne oplysninger. Vi har derfor samlet informationerne til deltagere i denne Data Protection Notice.

SOS LIMFJORDEN løber af stablen fra efteråret 2020 til foråret 2022. 

 

Projektet er støttet af

Bo Immersen

Projektkonsulent

bbim@destinationlimfjorden.dk

Mobil:+45 5194 8802