Ferievedlimfjorden
Førstehjælpskasse

SOS Limfjorden

Deltag i et eller flere udviklingsprojekter under projektprogrammet SOS LIMFJORDEN.

Programmets nøgleord er: Forretningsudvikling, Netværk, Oplevelsesudvikling, Bæredygtig turisme, Kompetenceudvikling og 1:1 sparring.

SOS LIMFJORDEN 

Start, Overlevelse og Samarbejde i turismeerhvervet. 

COVID-19 har sat mange danske turismevirksomheder i en svær situation: I foråret 2020 kom der ingen gæster, i sommeren kom der så mange, at kapaciteten mange steder har været stærkt udfordret, og den kommende tid tyder desværre fortsat på en svær tid med mange restriktioner. Derfor er COVID-krisen en god anledning til refleksion og produktudvikling i egen virksomhed og i netværk på tværs af virksomhederne i Destination Limfjorden.

Gennem workshops, netværksmøder og individuel sparring, understøtter vi din udviklingsproces og forretningsudvikling med udgangspunkt i gæsternes behov. Projektet er målrettet udviklings- og vækstparate turismeaktører, og gennemføres frem til foråret 2022.

Aktuelle tilbud og forløb i SOS Limfjorden.

GRØNNE TURISTAKTØRER

Få hjælp og støtte til:

 • Konkrete forbedringer knyttet til jeres drift eller produkter
 • Miljømærkning som fx Green Key
 • Kommunikation af jeres bæredygtighed

Kontakt projektkonsulen Bo Immersen for yderligere oplysninger på bbim@destinationlimfjorden.dk eller 51948802.

Den 12.10.21 kl. 13 er der Kick-off på Bæredygtig destination Limfjorden

Keynotespeaker er Jesper Theilgaard

Afsæt eftermiddagen til at blive klog på:

 • Hvad turisterne tænker om bæredygtighed
 • Hvorfor klimaet forandrer sig
 • Hvordan vi kan bidrage til at løse problemerne
 • Hvordan du kan få hjælp til din virksomheds grønne omstilling

FORRETNINGSUDVIKLING

Workshop den 5. oktober 2021.

Har du de rigtige kunder?
Har du de rigtige samarbejdspartnere?
Kunne du lave et bedre "set-up" for dine leverancer, så du skal bruge mindre tid?

Det er bl.a. nogle af de ting, som vi skal tale om. Alt sammen med en case som udgangspunkt. PrimusMotor faciliterer dagen. 

Læs mere og tilmeld dig workshoppen her

KOM PÅ KORTET

Vær med til at præge indholdet i et nyt digitalt og fysisk destinationskort.

Kontakt projektkonsulen Bo Immersen for yderligere oplysninger på bbim@destinationlimfjorden.dk eller 51948802.

Det koster ikke penge at deltage

Det koster ikke penge for overnatnings-, turisme- og oplevelsesvirksomheder i Mors, Skive og Struer Kommuner at deltage. Til gengæld er det et krav, at deltagerne medfinansierer med deres tid.

SOS Limfjorden har opnået tilsagn om støtte fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses decentrale erhvervsfremmemidler. Den øvrige finansiering skal projektets partnere, herunder projektdeltagerne dække ved timeforbrug. Det betyder, at projektdeltagere skal registrere deres timer i projektet og aflevere timeskemaerne sammen med løndokumentation til projektejeren Destination Limfjorden, som indberetter oplysningerne til Erhvervsstyrelsen.

Projektdeltagere skal aflevere følgende dokumentation:

 • De minimis erklæring (Afleveres til projektejer ved opstart).  
 • Timeregistreringsskema (Afleveres til Destination Limfjorden hver 2. måned). Projektdeltagere skal bruge timer i projektet svarende til minimum 11.000 kr.(beregnes ved at gange antal timer brugt i projektet med timelønnen)
   
 • Kopi af lønseddel (Efter 19. maj 2021 er der ikke krav om aflevering af lønseddel)
 • Partnererklæring (Efter 19. maj 2021 er der ikke krav om partnererklæring)
   
 • Projektejer skal give dig som projektpartner en underretning om indsamling af personoplysninger, som viser, hvordan vi behandler modtagne oplysninger. Vi har derfor samlet informationerne til deltagere i denne Data Protection Notice.

Projektet er støttet af: 

 

Tidligere gennemførte forløb:

Bo Immersen

Projektkonsulent

bbim@destinationlimfjorden.dk

Mobil:+45 5194 8802