Affaldhåndtering ved sommerhuse

Ren ferieglæde

Sådan sorterer og bortskaffer du affald fra sommerhuset.