Gå til indhold
©  Foto:

Grynderup Sø

P: Grynderupvej (N 56° 47.587', E 8° 56.944')
L: Total 14,8 km – kan opdeles i hhv. 4,8 eller 12,5 km 
Markering: Gul 

Grynderup Sø er nu genetableret efter at have været afvandet siden midten af 1800-tallet. 
Søen 140 ha, og det samlede areal med enge m.m. er på 423 ha, og omkring søen er der anlagt fugletårne, borde/bænke, primitive overnatningssteder og en trækfærge i den nordlige ende.  Grynderup Sø tiltrækker mange fugle, bl.a. mange ænder, gæs og svaner.