Ferievedlimfjorden

Jegindø Lyst- og Fiskerihavn - Thyholm

Jegindø Lyst- og Fiskerihavn - Thyholm

Havnen, som har 3 moler, blev bygget i 1939 - regelret og funktionalistisk, et ægtefødt barn af sin tid - kriseårene i trediverne.

Havnen blev bygget efter især een mands store anstrengelser, købmand J.P. Lauritsen. Efter hans død har fiskerne rejst en mindesten for ham. Ved indvielsen i 1939 trængtes ca. 40-50 både i havnebassinet. Forbedrede fangstmetoder har siden gjort det muligt for færre og færre fiskere at fange flere og flere fisk. Nu er der kun 10-12 hjemmehørende kuttere tilbage.

Af og til kan der stadig blive trængsel i havnen, for dens pulserende liv med muslingerenseri m.m. trækker mange lystsejlere til havnen. I løbet af en sommer kommer der over 1.000 fremmede fartøjer på besøg.

Lystbådehavn med plads til 40 både blev indviet d. 5 august 1989. I foråret 1990 blev der bygget ny toiletbygning og restaurant ved den nye havn. Der er stort areal ved lystbådehavnen til vinteropbevaring.

Jegindø Fonden indviede i 1990 i et af de gamle fiskeredskabshuse ved havnen et fiskerimuseum 'Æ FYWERHUS'. Åbningstider: I sommerhalvåret fra 08.00 - 20.00. Gratis adgang.