Kunst på Lille Torv af Thomas Bang og Ole Broager - Struer

Kunst på Lille Torv af Thomas Bang og Ole Broager - Struer

Elementerne til skulpturen har alle rod i Struers historie. Der er elementer fra Gimsing Kirke, Struerpigen og Johs. Buchholtz m.v.