Natur- og kultursejlads med Færgen Venøsund

Sejltur: Tambohus – Oddesund – Venø - Tambohus

Undervejs fortælles om landskab og de forhold, som har bestemt levevilkårene for lokalbefolkningen.
Fortællinger om kystlandskaber, øboerne, færger, bro og fiskeriet.

Turene sejles tirsdag d. 15/9 og 22/9

Afgang Tambohus Havn kl. 10.15. Ankomst Oddesund Nord kl. 11.30

Efter landgangen nydes frokost - en feltration - i Garnhuset ved Den gamle Rofærgehavn.
Derefter guidet rundvisning med fortællinger om Kulturlandskabet Oddesund:
Den gamle Rofærgehavn, Tjærestedet, besættelsestidens bunkersbyggeri og nutidens spændende
aktiviteter her, Oddesundtårnet og Kunsthallen Regelbau411.

Afgang Oddesund Nord kl. 13.30. Ankomst Venø kl. 14.15.

Fortælling om Venø, venøboerne og rundvisning i den ny-restaurerede middelalderkirke.

Afgang Venø kl. 15.15. Ankomst Tambohus Havn kl. 16.30

Pris 450.- kr.

incl. frokost og medlemskab af færgelauget.
Turen gennemføres ved mindst 10 tilmeldte.
Turen er ikke egnet for gangbesværede.
Der kan købes drikkevarer om bord.
Der tages forbehold for aflysning ved dårligt vejr.