Lystfisker på Fur

Lystfiskeri på Fur

Foto: Havørred Limfjorden

Furs flotte og varierede natur giver anledning til nogle unikke fiskepladser.

Fur byder på nogle af de mest afvekslende og naturskønne kystfiskepladser i Danmark, selvom ikke mange benytter sig af dem.

Lystfiskeri på Fur

Foto: Havørred Limfjorden

Lystfiskeri efter havørred langs kysterne kan foregå året rundt, om sommeren dog med mest held om natten eller i overskyet vejr.

Selvom de fleste lystfiskere går efter havørreder er de nævnte kystområder også fortræffelige hornfiskepladser. Fiskeri efter hornfisk starter normalt i midten af april og slutter sidst i maj og er bedst i solskin.

I en årrække har man omkring Limfjorden arbejdet på at genskabe et sundt og varieret liv i fjorden. Ud over bedre badevand er lystfiskerimulighederne også blevet bedre. Bundforholdene i form af ålegræs og tangskove er i bedring – og hummerne er vendt tilbage mange steder i fjorden.

Havørred bestanden er stor. Sportsfiskerforeningerne samarbejder hvert år om udsættelse af havørred yngel til supplering af den naturlige bestand i vandløbene.

 

Velkommen på Furs bedste fiskepladser

Fiskeplads | Fur Nordvest

Den Nordvestlige del af Fur byder på en fantastisk kyststrækning til havørredfiskeri. Den varierede bund af ler, sand og sten, de stejle molerskrænter, der rejser sig tæt på vandkanten og et ofte stort antal fisk, gør pladsen enestående. Hele den nordlige kyststrækning på Fur er følsom ove...

Fiskeplads | Færkerodde

Utrolig spændende plads. Begge sider af odden byder på rigtig godt fiskeri, men sydsiden, ind mod Færker Vig, er mest kendt. Ved spidsen af odden er d...

Fiskeplads | Færker Vig

Vigen er rigtig godt beskyttet mod den oftest dominerende vestenvind. Bunden er varieret med muslinger, sten, og masser af ålegræs. Specielt forårsfis...

Fiskeplads | Engelstør Odde og Grønner Odde

Den sydøstlige del af Fur byder på godt fiskeri fra Engelstør Odde i nord til Grønner Odde i syd. Vandet er dybest ved Engelstør Odde, men relativt dy...

Fiskeplads | Harbo Odde

Hele den vestlige kyststrækning af Fur fra Harbo Odde på øens sydspids til Store Knudshoved i nord byder på den ene gode plads efter den anden. På str...