Lystfisker på Fur

Lystfiskeri på Fur

Furs flotte og varierede natur giver anledning til nogle unikke fiskepladser.

Fur byder på nogle af de mest afvekslende og naturskønne kystfiskepladser i Danmark, selvom ikke mange benytter sig af dem.

Film lystfisker på Fur

Lystfiskeri på Fur

Lystfiskeri efter havørred langs kysterne kan foregå året rundt, om sommeren dog med mest held om natten eller i overskyet vejr.

Selvom de fleste lystfiskere går efter havørreder er de nævnte kystområder også fortræffelige hornfiskepladser. Fiskeri efter hornfisk starter normalt i midten af april og slutter sidst i maj og er bedst i solskin.

I en årrække har man omkring Limfjorden arbejdet på at genskabe et sundt og varieret liv i fjorden. Ud over bedre badevand er lystfiskerimulighederne også blevet bedre. Bundforholdene i form af ålegræs og tangskove er i bedring – og hummerne er vendt tilbage mange steder i fjorden.

Havørred bestanden er stor. Sportsfiskerforeningerne samarbejder hvert år om udsættelse af havørred yngel til supplering af den naturlige bestand i vandløbene.

 

Fisk, fur

Velkommen på Furs bedste fiskepladser

Certificeret lystfiskeguide

Furhavørred

Hvis du har spørgsmål, så kontakt gerne den lokale certificeret lystfiskeguide på Fur og Skive inderfjord.

Mail: furhavoerred@gmail.com
Tlf: +45 6052 0455