Fiskeri i Karup Å

Karup Å er af mange kendt som et af verdens fineste vande til havørredfiskeri, og åen er ofte fangststed for årets største danske havørred. Karup Å har mange steder et stærkt snoet forløb og byder på ideelle forhold for både havørred, bækørred, regnbueørred, ål og gedde.

I den smukke ådal, bugter Karup Å sig, sving efter sving, fra de smalle stræk ovenfor Karup By til dens noget bredere udløb nær Skive Fjord. Karup Å er først og fremmest kendt for sine kraftige og store havørreder. Hvert år fanges der havørreder over 10 kilo, og det er noget som kun få vandløb i verden kan præstere. Havørreden er både sky og svær at overliste, men Karup Å er helt sikkert stedet, hvor drømmen kan gå i opfyldelse med at få trofæfisken på krogen. Hvem ved, måske venter din havørred netop i det næste kast! 

Sådan kommer du i gang
Vil du fiske i Karup Å, skal du have et fiskekort - ud over det statslige fisketegn. 
Fiskekort til Karup Å kan bl.a. købes online via www.danskfiskekort.dk samt lokalt hos kiosker og campingpladser.

Priser for fiskekort til Skive-Karup Å:
Dagkort: voksne kr. 200,- / børn (<16) kr. 100,-

Er du mellem 18 og 65 år, skal du - udover fiskekort - også have et fisketegn. Fisketegn kan købes på www.fisketegn.dk og koster 185 kr. for et år, 130 kr. for en uge og 40 kr. for en dag.

 

Del denne side

Regler for fiskeriet

Havørred må fiskes hele døgnet.

Fiskesæson: Fra 1. marts til 31. oktober – begge dage inklusive.

Fredningsperiode: Havørreden er fredet fra 1. november til og med 28/29. februar.

Mindstemål: 40 centimeter.

Alle fangster skal indberettes til Karup Å Sammenslutningen (KÅS)

Af naturlige agn må kun regnorm benyttes.

Til ormefiskeri skal krogen være mindst 2/0 med en kroggab på 1,2 centimeter.

Fiskeriet skal foregå bevægeligt med strømmen. Hold god afstand til andre lystfiskere, og begynd aldrig lige foran en anden fisker.

Ud over det statslige lystfiskertegn, skal du købe dagkort til det stræk, du vil fiske på, eller være medlem af en lystfiskerforening.

De enkelte lystfiskerforeninger kan have egne regler – de er omtalt på foreningernes hjemmesider. Du finder en oversigt her.