Fiskeri i Karup Å

ZONE 1

Å-MUNDINGEN – GL. JERNBANEBRO I LUNDBRO

Fra den gamle jernbanebro i Lundbro, hvor Koholm Å har sit udløb i Karup Å, løber åen i store brede slyngninger videre ned gennem engene mod Skive, for sidst at ende sit løb i Skive Fjord syd for havneområdet. Selv om der fiskes i byområdet, har man ikke fornemmelsen af at være ”klemt inde".
Læs mere


ZONE 1a

GL. JERNBANEBRO I LUNDBRO – NØRREKÆR BRO

Det er en af de længste zoner, der strækker sig helt fra Nørrekær Bro, videre forbi Estvadgård Bro, omfartsvejen , Johnsens Bro og ned til den gamle jernbanebro ved Lundbro. Strækningen er inddæmmet af diger, der hindrer åen i at oversvømme de lavtliggende marker.
Læs mere

 

ZONE 2a

NØRREKÆR BRO – FLY GANGTRÆ

Fly Gangtræ er en del af et gammelt stisystem fra ”før vi fik bil”. I dag er det mest et yndet og praktisk udgangspunkt for lystfiskere, der ønsker at fiske i området. Ved Nørkær Bro er der en fantastisk flot udsigt ud over området med de mange moser.
Læs mere

 

ZONE 2b

FLY GANGTRÆ - TREVAD BRO

Fra Trevad Bro og videre ned mod Fly Gangtræ har åen et ganske varieret forløb og begynder her at få bredde. Den indsnævres dog mange steder i sving og dybe strømrender, hvor havørreden ynder at søge skjul. Landskabet kendetegnes af åbne græs- og engarealer, hvor kreaturerne græsser om sommeren
Læs mere


ZONE 3

TREVAD BRO - VRIDSTED - DUEHOLM

Vridsted by og Trandum Kirke danner kulisse for denne strækning af åen, der løber gennem et område med dyrkede marker og græsarealer. I området omkring Vridsted kan du en stille sommeraften høre byens liv, og se at åen er målet for manges aftentur.
Læs mere


ZONE 4

DUEHOLM – HAGEBRO (INKL. KROENS TERRÆN)

Har man sagt Hagebro, har man næsten også sagt lystfiskere og havørreder. Området omkring Hagebro er nok det mest kendte, for kører du over broen, kan man næsten altid se lystfiskere langs åen. Har du blot en morgen stået på broen og set havørrederne vandre, glemmer du det aldrig.
Læs mere

 

ZONE 5

HAGEBRO – STORE BAKKE OG KAROLINES HØL

Du kommer til at fiske i et af de mest naturskønne områder i Karupådalen. Her har åen fået lov til at ligge næsten ube¬rørt af mennesker gennem århundrede, – ja årtusinder. Du fisker fra det ene sving med dybe høller til det næste, hvor havørreden kan stå overalt.
Læs mere

 

http://lfso.dk/kort/

Del denne side