[guide] Synliggør dine events online - gratis!

Vi bestræber os på at rette informationer så få steder som muligt, når vi modtager rettelser til din virksomhed. Derfor trækker vores hjemmesider, den digitale turistinformation, app’en og eventkalenderen kun information to steder fra, nemlig GuideDanmark og KultuNaut.

Som turismeaktør kan du blive synlig med to slags indhold på vores platforme:

Profilvisning på hjemmeside, app og infoskærme
Vi har oprettet din virksomhed i GuideDanmark-databasen baseret på oplysninger, som du tidligere har sendt til os. Din GuideDanmark-profil vises på www.visitsk... og www.enjoy-l... med billeder, tekst og kontaktoplysninger. Du skal være opmærksom på, om profilen er korrekt og fyldestgørende. Du skal kontakte os, hvis det ikke er tilfældet.

Eventvisning på hjemmeside
Du skal selv oprette din begivenhed i KultuNaut, hvis du vil profileres på eventkalenderen på www.visitsk... og www.enjoy-l.... Her vises din begivenhed med tekst, tidspunkt og evt. billede.
Som turismepartner kan du få assistance til oprettelse af dine begivenheder. Læs mere om muligheden her.

Del denne side

Indtast din event her

Brug et af disse temaer, når du opretter din event i Kultunaut

musik - udstilling - natur

børn - teater - film - sport

- så er du sikker på, at det kommer med i
eventkalenderen på hjemmesiderne.

Oplysningerne fra Kultunaut vises her

Eventlisten på www.visitsk...

Eventlisten på www.enjoy-l...

Eventlisten på www.visitde...

Eventlisten på www.kultuna...

Er din begivenhed et kulturarrangement,
vises det også på www.kulturs...