Lystfiskeri ved Limfjorden og Karup Å

For nogle drejer fiskeri sig om et par timers afslapning med en fiskestang i hånden, for andre er det en seriøs sport, hvor den rigtige flue udvælges med stor omhu.

Fiskevandene omkring Limfjorden giver rig mulighed for at dyrke begge former for fiskeri, og hvis der ikke er held med fiskeriet i hverken fjorden eller Karup Å, er der næsten garanti for fangst hos områdets mange Put & Take-søer. Også børnene kan nyde fiskeriets glæder og fange krabber fra de lavvandede strande.

Skiveegnens åer og vandløb er bedst kendt for havørreder og rummer desuden fine bestande af bækørred. I områdets mange søer og moser kan der iøvrigt fiskes ål, aborre, gedde, skalle og brasen. I Limfjorden er det især interessant at fiske havørred, multe, hornfisk, regnbueørred og sild.

Er du mere til havfiskeri, kan du benytte dig af de mange fiskepladser langs kysterne, hvorfra du bl.a. kan fange rødspætter, makrel, hornfisk, isinger, ål, pigvar og havbars.