Rideture på Skiveegnen

Området ved Eskjær Skov, Mogenstrup Strand og Havbjerg Skov er forbundet i en riderute på i alt ca. 15 km, som byder på næsten alle former for naturlandskaber: bakker, nyplantet skov, søer og moser, marker, gammel bøgeskov og strand. Områdets lodsejere har velvilligt stillet jord til rådighed, så det er muligt at færdes på private veje og marker på det meste af ruten. Hvis man vil kombinere rideturen med et besøg over flere dage for at se Skiveegnens seværdigheder, kan man overnatte i shelter med pausefold i Havbjerg Skov eller få hesten opstaldet hos Sundsøre Rideklub. Al færdsel på rideruten sker på eget ansvar - stranden mellem Eskjær Skov og Mogenstrup kan være vanskelig at passere ved højvande, og bunden kan være fedtet i forbindelse med jordskred.

Rideruter ved Eskjær Skov

Blå riderute
Længde: ca. 5,5 km 
Parkering og start: Parkeringsplads med tøjringsbom ved Mogenstrup Strand benyttes som startpunkt på blå riderute, hvis man kommer med trailer. Til P-plads: drej ad grusvej mellem Mogenstrupvej nr. 21 og 23

Eskjær Skov 
Ruten går over gårdspladsen på Eskjær Hovedgård, venstre om hovedbygningen og gennem skoven ned til stranden. Derefter følges vandkanten mod syd mod Mogenstrup. Ved højvande kan denne del af ruten være vanskelig at passere.

Mogenstrup Strand
Fra parkeringspladsen følges stien ned til Mogenstrup Strand, hvor vandkanten følges i nordlig retning mod Eskjær Skov. Ved højvande kan denne del af ruten være vanskelig at passere. Eskjær dateres som herregård tilbage til 1328. Hovedbygningen benyttes til privatbeboelse – vis venligst hensyn.

Hent folderen Rideruter – Havbjerg Skov, Eskjær Skov og Mogenstrup Strand

Rideruter Eskjær-Havbjerg

Gul riderute
Længde: 2 km
Parkering og start:
Sundsøre Rideklub kan benyttes som startpunkt for ridning ad såvel rød som blå riderute. Der findes et begrænset antal parkeringspladser for biler m. trailer

Forbindelsesruten går fra Havbjerg Skov ad Gåsemosevej i sydøstlig retning mod Sundsøre Rideklub. Rid lige over Fjordvej og følg grusvejen forbi telefonmasten. Ved rideklubben skal Sundsørevej passeres, og der er adgang til rideskolens område via åbning i træerne.

Hent folderen Rideruter – Havbjerg Skov, Eskjær Skov og Mogenstrup Strand

Rideruter ved Havbjerg Skov

Rød riderute
Længde: 8 km
Parkering og start: Nordlig P-plads: Drej ind ad grusvej ved Fjordvej 27-35. Sydlig P-plads: Drej ad Gåsemosevej ved Brokholm Naturcenter, Vejsmarksvej 15
Skov- og Naturstyrelsen har udlagt ca. 8 km rideruter i Havbjerg Skov, som ligger på et højdedrag øst for Brokholm Sø.

Havbjerg Skov hører under Feldborg Statsskovdistrikt og er et nyt skovområde, der ligger øst for den genetablerede Brokholm Sø. Skoven er på i alt 108 ha med en blanding af nåle- og løvtræer, og området er hjemsted for en rig variation af dyr, planter og insekter. I skoven findes 2 parkeringspladser med tøjringsbomme og en række afmærkede ridestier. Desuden findes grillplads, shelter og pausefold.
Al ridning langs Brokholm Sø og Gåsemosen er strengt forbudt.

Hent folderen Rideruter – Havbjerg Skov, Eskjær Skov og Mogenstrup Strand

Ridesti på Vestsallingstien

Ridesti på Vestsallingstien: 17,93 km
(Vestsallingstien er i alt 28,65 km lang)
Turstart: I Rødding på hjørnet af Stationsvej/Fasanvej og i Hem ved den gamle stationsbygning.
På en del af Vestsallingstien, nemlig mellem Hem og Rødding, er det tilladt at ride. Vestsallingstien har næsten samme forløb som Vestsallingbanen, der eksisterede i godt 41 år fra 1924 til 1966.

Hent folderen Vestsallingstien

Hvidbjerg Skov

Ridestien er anlagt som hestetrampesti i hele Hvidbjerg Plantages udkant. Stien er 3,4 km lang, og der kan parkeres på P-pladsen ved Rønbjergvej.

Hent folderen Vandre- og riderute Hvidbjerg

Riderute Gl. Rønbjerg

Rideruten i Gl. Rønbjerg forløber rundt i Skive Kommuneplantage og Estvad-Rønbjerg Plantage.

Ruten i Skive Kommuneplantage er 3,5 km lang. Ruten i Estvad Rønbjerg Plantage er 3 km. De to ruter bindes sammen via Præstevejen og Gammel Rønbjerg Vej. Turen ad landevejene er 1,5 km lang, og det er muligt at ride i en bred og jævn rabat hele vejen.

I Skive Kommuneplantage er der trailer holde- og vendeplads, tøjringsbom, pausefold og bord-bænkesæt.

I Estvad-Rønbjerg Plantage er der tøjringsbom og bord-bænkesæt. Her er det ogås muligt at kører op og vende med en hestetrailer. Der er dog ikke p-plads.

Hent folderen Riderute Gl. Rønbjerg

Del denne side