Spøttrup Middelalderborg

Tirsdag, marts 29, 2016

Herregårdenes Dag 2016

Historie
Spøttrup Middelalderborg omtales første gang i 1404. Spøttrup Middelalderborg blev bygget i årene omkring 1500 af biskoppen i Viborg og er Danmarks bedst bevarede middelalderborg. Borgen var beboet indtil 1937. Borgmuseet på stedet viser, hvordan man boede og arbejdede på en borg for 500 år siden.

En af de bønder som kom til at tjene mange penge på studehandelen var Peder Nissen. Han var bonde fra Ribe egnen og havde tjent store penge på studedrift. I 1784 købte han Spøttrup Borg. Han døde dog allerede i 1788 og hans 17-årige søn Nis måtte komme hjem fra Katedralskolen hvor han studerede og overtage bedriften.

Det var hårde år for knægten. Nis Nissen måtte virkelig spare for ikke at gå fra hus og hjem. Først omkring 1820 var han økonomisk ovenpå. Men de mange års smalhals var dog ikke gået sporløst hen over Nissen. Selv da han i 1830erne hørte til Jyllands rigeste mænd, sad påholdenheden så dybt i ham, at det grænsede til det groteske. Historierne var mange om den mærkelige, nærige rigmand Nis Nissen på Spøttrup; Kongen af Salling eller mindre ærbødigt: Studekongen.

Nis Nissen fik ingen børn. Han var gift to gange, hans første hustru døde i 1824 og året efter giftede han sig igen, denne gang med den 33 år yngre Ane Dorothea Hagensen, der, lige som Nissens første hustru, var fra Mors. Hun fødte syv børn, men ingen af dem levede ud over to års alderen. Nis Nissen døde den 29. juli 1848 og da han var barnløs arvede han hustru og hans søskende hans utroligt mange penge. En nylig undersøgelse påviser at formuen efter Studekongen Nis Nissen svarer til 1800 arbejdsmænds årsløn i 1849.

Ejer
Staten

Rundvisning
Kl. 14.00

Oplev også
Der er historisk levendegørelse med skønjomfruer, barske mænd og gamle håndværk. På engene ved Spøttrup Sø går Salling Studene som ejes i anparter af lokale og turister. Se mere om Salling Studene her www.scorenstud.dk.

www.spottrupmiddelalderborg.dk

Del denne side